Diensten

PROJECTBEGELEIDING

Elk project is in beginsel éénmalig maar telkens bepalend voor toekomstige opdrachten. Wij helpen u het proces in te richten en bij te sturen voor een gunstig en soepel verloop voor alle partijen. Verlaag uw kosten en verhoog uw rendement door de begeleiding van een interim projectmanager.

GESCHREVEN COMMUNICATIE

Het schrijven van content voor print en online maakt deel uit van onze missie om heldere informatie te formeren voor productbeschrijvingen of commerciële activiteiten. De juiste woordkeuze voor een correct begrip, maken het verschil tussen het accepteren of negeren van uw boodschap.

Visie & Missie

In een groeiende economie volgen binnenkomende opdrachten elkaar soms sneller op dan u kunt uitvoeren. Bij kleine en middelgrote bedrijven zijn er meestal geen eigen projectmanagers beschikbaar om het hele proces van ontwerp tot uitvoering te begeleiden en tussentijds te controleren. Dit kan leiden tot een gebrek aan inzicht en overzicht waarbij er in de praktijk te veel mis gaat. Door faalfouten ontstaat er irritatie bij opdrachtgever én uitvoerende partijen. Dit leidt niet zelden tot verlies van andere projecten of zelfs van de klant. Het hoeft u niet te overkomen! Met het oog op succesvolle voltooiing van de werkzaamheden met meer arbeidsvreugde en minder stress, is FOCUS Projectbegeleiding uw sleutel tot heldere communicatie, duidelijkheid en een hoger rendement!

Werkwijze van Focus

Contact leggen
U bepaalt hoe en met wie er contacten worden gelegd. Integriteit en vertrouwen zijn hierin de sleutelbegrippen voor een succesvol eindresultaat en verhoogde kansen voor toekomstige opdrachten.
Plan van aanpak
Voor een chronologische werkwijze en helder inzicht voor alle betrokkenen, zullen wij zo vroeg mogelijk in het proces aanwezig willen zijn. Wellicht al in de aanbestedingsfase of bij het binnenhalen van een opdracht.
Uitvoering
Overeenstemming over een haalbare planning, tussentijdse controles door FOCUS Projectbegeleiding en effectief overleg met deelnemende partijen, zal de kansen op faalfouten sterk verminderen. Adviserende invloed op interne processen kan hierin een onderdeel zijn.
Resultaat
U mag veel verwachten van een interventie door een projectmanager. U geeft immers veel uit handen voor een ultiem en gezamenlijk gewenst resultaat. Hiervoor moeten alle neuzen dezelfde richting op. Wij zorgen voor de juiste interactie!
Vrijblijvende afspraak
Een eerste afspraak met FOCUS Projectbegeleiding is altijd vrijblijvend. Alleen een persoonlijke kennismaking kan u bewegen van onze diensten gebruik te maken. Het delen van vertrouwelijke informatie kan te allen tijde worden vastgelegd in een Non-Disclosure Agreement (NDA)
Contact opnemen

Focus

Bij belangstelling

Heeft u belangstelling voor de support van FOCUS Projectbegeleiding? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.